.

Občine Slovenske Gorice

slovenske gorice»Slovenske gorice – kako ste vendar lepe! Hribček za hribčkom se dviga iz tal, zgleda kakor bi bili to strnjeni valovi morja, ki je odteklo pred davnimi časi. Oj, vinogradne gorice, kako ste mične, ljubke z vašimi belimi hrami po vrhovih, obširnimi vinogradi in bujnimi sadonosniki…!« je o svetu med Dravo in Muro, največjim slovenskim gričevjem, zapisal pisatelj Ožbalt Ilaunig. Enakih misli sta bila tudi Ivan Cankar in general Rudolf Maister, ter množica znamenitih rojakov, ki so darove domačih krajev ponesli v svet. Slikovito gričevnato Slovenskogoriško pokrajino sooblikujejo posamezne vasi in trgi, gradovi ter številne cerkve s Trojiškim samostanom. Presežke dovršenosti pa nam ponujajo slovenjegoriške cimprače, klečaje, ki v naravi bogati z mlakami, jezeri, rastlinskimi in živalskimi vrstami zaokrožijo lepoto krajine. Posebno mesto pripisujemo zlatovratki, ptici ki ima dom med visokodebelnimi sadovnjaki in se uvršča med redke in ogrožene živalske vrste. Te še skrite bisere Slovenskih goric lahko občudujete preko kolesarskih, vinskih in pešpoti, domačij – vmes se ustavite, zasanjate, osvežite, ter napolnite energije z zdravilno močjo Slovenskih goric.


 

OBČINA LENART

Občina Lenart je tipična in po mnenju mnogih osrednja in najbolj slovenskogoriška občina, ki je ohranila podeželski značaj.V občini so številni zgodovinski in kulturni spomeniki, ki so privlačni za turista; da omenimo le nekatere:

- kraj Hrastovec z gradom in lepo viteško dvorano, ki je prvič omenjen že v 13. stoletju,

- Voličina s cerkvijo sv. Ruperta iz 15. stoletja in mežnarijo iz 16. stoletja

- Lenart s cerkvijo sv. Lenarta in starimi stavbami (Špital, Rotovž)

- Zavrh z Maistrovo sobo in razglednim stolpom

- jezeri Radehova in Pristava

- naravni rezervat Komarnik.

Skratka, v občini Lenart se združujeta mestni utrip in pridih podeželja. Privablja tiste, ki imajo radi naravo, lepe razglede in raznovrstne športne aktivnosti. Zanimiva je zlasti za pohodnike, kolesarje, ribiče in lovce. Potepanje po slovenjegoriških gričih, med vinogradi, v okolici jezer in rek nudi sprostitev in užitek. Domače gostilne in kmečki turizmi ponujajo tradicionalno slovensko in sodobno kuhinjo. Dobra vinska kapljica, sadje in domače dobrote okrepijo telo in dušo.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleriaee78f22056

Več informacij na: www.lenart.si


 

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

Središče občine predstavlja naselje Sveta Trojica v Slovenskih goricah, leži na razglednem slemenu na križišču cest proti Lenartu, Ptuju in Gornji Radgoni.

Lepo ohranjenemu trškemu jedru daje glavni poudarek cerkev s samostanom. Znamenita romarska cerkev Svete Trojice, zgrajena v baročnem slogu, s svojimi tremi zvoniki že od daleč pozdravlja domačine, ki se vračajo domov in vabi popotnike, da se ustavijo in jo spoznajo. V samostanu se nahaja bogata knjižnica, v kateri je zbranih preko 3000 dragocenih knjig iz obdobja pred letom 1800. V samostanski kleti je urejen Protokolarno razstavni center Sv. Martina, domačini ga imenujejo Martinova klet. Prostor je primeren za najrazličnejše priložnosti: razstave, koncerti, prireditve, poroke, pogostitve,... Od cerkve do jezera vodijo čudovite romarske stopnice.

Trojiško jezero je umetnega nastanka in je pomemben prostor za ribolov in ribogojstvo. Zaradi velikosti in ugodne lege je primerno za različne turistične dejavnosti, predvsem čolnarjenju in sprehodom okoli jezera.

Tako kot v preteklosti so tudi danes predvsem ljudje tisti, ki dajejo pečat kraju. Svoja vrata zmeraj radi odprejo. Kadar vas pot pripelje mimo, ne hitite, ustavite se in jih spoznajte.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria0d9e04a456

Več informacij na: www.sv-trojica.si


 

OBČINA CERKVENJAK

Občina Cerkvenjak se nahaja v osrčju Slovenskih goric, kjer vas že od daleč pozdravi vitka poznogotska cerkev Sv. Antona iz sredine 16. stoletja in bogato obljudena pokrajina z vinogradi, sadovnjaki, travniki, pašniki in njivami. Gričevnata pokrajina Slovenskih goric, zlasti njene južne lege so zelo primerne za gojenje vinske trte, ki tudi v Cerkvenjaku zelo dobro uspeva in vsako jesen razveseli z bogatim pridelkom grozdja oz. mošta. Pridni vinogradniki pa ga skrbno donegujejo v dobro kapljico, ki poživi telo in duha. To je že ugotovil akademik dr. Anton Trstenjak, ko je raziskoval značajske posebnosti slovensko-goriškega človeka. V občini je od leta 2004 posajena potomka najstarejšo trte iz mariborskega Lenta, ki nosi ime Johanezova trta.

Občina Cerkvenjak se ponaša tudi z bogato arheološko dediščino iz mlajše kamene dobe ali neolitika in antično ter staroslovansko zapuščino. Zlasti antične, rimske gomile so zelo pogoste, saj jih je okrog 100, za širšo javnost so odprte v arheološkem parku Brengova v neposredni bližini avtoceste Maribor – Lendava. To je samo dokaz, da so bile Slovenske gorice poseljene že v rimski dobi in tod čezenj so vodile pomembne trgovske poti proti severu, vzhodu in zahodu.

Prednost je v dokaj neokrnjeni naravi, ugodni prometni legi, bogati kulinariki, pestrosti običajev in navad, pridnih in gostoljubnih ljudeh, zato vas vabijo, da jih obiščete in se sami prepričate, če res drži slogan, da so »občina prijaznih ljudi«.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria5d8ad01380

Več informacij na: www.cerkvenjak.si


 

OBČINA BENEDIKT

Občina Benedikt leži v severovzhodnem delu Slovenije in se razprostira po osrednjem delu Slovenskih goric med Pesnico in Ščavnico, vzdolž ceste med Lenartom in Gornjo Radgono.

Čeprav na eni strani majhna in mlada, je Občina Benedikt po drugi strani velika, in sicer v napredku. V letih svoje samostojnosti je pospešeno razvijala tržno gospodarstvo in svobodno podjetništvo. Pridobila si je lastno obrtno-industrijsko cono in z njo nove zaposlitvene možnosti za občane. Z izgradnjo novih neprofitnih stanovanj, s prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč, z vso potrebno infrastrukturo v kraju in z vsemi naravnimi in kulturnimi danostmi kraja, je občina postala zanimiva tudi za številne mlade in ustvarjalno aktivne posameznike in družine.

Turizem v občini se zadnja leta strmo vzpenja in razvija. Gostje od blizu in daleč se lahko ''sprehodijo'' po občini in povsod najdejo kaj zanimivega. Okrepčajo se lahko na turističnih kmetijah ali v gostinskih obratih. Tudi prenočijo lahko, saj prenočitvene kapacitete iz leta v leto naraščajo. Ogledajo si lahko naravne, kulturno-zgodovinske znamenitosti, kot so Slatinski vrelci, cerkev Svetih Treh kraljev, župnijsko cerkev Sv. Benedikta, gomilna grobišča, spominske plošče, znamenja, kapelice,... Prisrčno vabljeni!

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleriadd53e74baa

Več informacij na: www.benedikt.si


 

OBČINA SVETA ANA

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija.  Središče občine je naselje Sveta Ana v Slovenskih goricah.

Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Ostali  prebivali so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti.

Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo.Dobro urejena cestna infrastruktura v občini, ohranitev zgodovinske, kulturne in stavbne dediščine ter neokrnjena narava  so  omogočili, da je danes zanimiva turistična ponudba v vseh vaseh občine. Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in kolesarskih poti.

Občina Sveta Ana je kraj v Slovenskih goricah, kjer se harmonično združujejo geografska lega, neokrnjena narava in prijazni delovni ljudje. Popotnik, ki ga  pot zanese v ta kraj, najde v lepi naravi duhovni mir, na pohodniški poti okrepi telo in ob domači hrani in dobri kapljici najde veselo razpoloženje.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria02d31daa5a

Več informacij na: www.sv-ana.si


 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Gledano z geografskega vidika zavzema Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah skrajni vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. Jurovski Dol v širšem obsegu leži na obrobju Pesniške doline, med rekama Pesnico in Ščavnico. Prevladujejo kmetje, industrije ni, so pa v občini razvite nekatere storitvene dejavnosti.

Središče Jurovskega Dola predstavlja trško jedro, ki se je razvilo ob cerkvi, župnišču, stari šoli in vaški gostilni. Sredi gričastega jedra stoji gotska cerkev sv. Jurija, ki je največji kulturno-arhitekturni spomenik v kraju. Cerkev se omenja že leta 1388, ko je že imela bogoslužja, ki so jih opravljali kaplani iz Lenarta. Kraj so poimenovali po cerkvenem patronu sv. Juriju, ki je bil zavetnik vitezov, vojakov, tudi poljedelcev, živinorejcev in vinogradnikov.

Za pohodnike je zanimiva Jurovska pot, ki povezuje naravne vrednote, bogato podeželsko arhitekturo in zgodovinske objekte.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria4ba5604cfc

Več informacij na: www.obcinajurij.si


 

OBČINA DESTRNIK

Občina Destrnik se razprostira med podolžnim sončnim gričevjem osrednjih Slovenskih goric, nekateri izmed njenih hrbtov dosegajo višino okoli 400 m (Ojstrovec pri Destrniku 378 m), ter plitvimi in dolgimi dolinami, ki so jih vrezali pritoki Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani le nekaj kilometrov s Ptuja. Bogatijo jo neokrnjena narava ter drugi dokazi naravne in kulturne dediščine. Ponaša se s svojo značilno veduto, ki jo krasijo šola, športna dvorana, Volkmerjev dom kulture in cerkev sv. Urbana. Občina združuje 17 vasi, ki segajo od Pesniške doline preko grebenov v Rogozniško dolino.

Ohranjeno naravno okolje na eni in bogastvo tradicije in sposobnosti njenih občanov na drugi strani so, so tisti dejavniki, ki jih s pridom izkoriščajo, nadgrajujejo in oblikujejo v celoto, ki prinaša občanom boljše in kvalitetnejše življenje, hkrati pa širšo prepoznavnost njihovih krajev ne le v mejah države, ampak tudi širše. Kulturno življenje na tem področju je pestro in ima že več kot 80-letno tradicijo. Krajani organizirajo številne prireditve in prikaze običajev. Kmečki praznik je vsakoletna tradicionalna prireditev, ki jo organizira TD Destrnik. V občini je možen tudi ogled zgodovinsko-kulturnih stavb in spomenikov kot so cerkev, kapelice, križi in znamenja.

Odprte ravnine so domačinom dale pečat odprtosti, zato boste v Destrniku vedno sprejeti lepo in z odprtim srcem ter obilno pogoščeni z domačimi dobrotami. Verjetno pa je značaj prebivalcev najbolj oblikovala peščeno - ilovnata prst, ki jim je v preteklih letih nemalokrat dala skromne pridelke. To jih je oblikovalo v ljudi, navajene trdega dela in skromnosti. Zagotovo pa lahko rečemo, da so Destrničani zelo ponosni ljudje, navezani na svoj dom in na svoje korenine. Ravno ta ponos, skromnost in marljivost so marsikaterega domačina odpeljali v širni svet, kamor so šli iskat boljše življenje. A tudi tam so vedno s ponosom rekli, da so iz »Vrbana« in da so »Vrbenčani«.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleriae22f4c89cf

Več informacij na: www.destrnik.si


 

OBČINA TRNOVSKA VAS

Občina Trnovska vas je naslonjena na regionalno cesto Ptuj – Lenart, prav zaradi tega se je razvila v podeželsko močno naselje med tema mestoma. Urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Središče občine je naselje Trnovska vas s farno cerkvijo sv. Bolfenka. Pokrajina je bogata s številnimi zanimivimi kapelicami, križi in znamenji.
Zanimivosti v Občini Trnovska vas:

Kolesarska pot po občini Trnovska vas: S kolesarsko potjo vabimo, da se popeljete po krajih naše občine. Spoznate pokrajino, kulturno in naravno dediščino ter ljudi, ki živijo v teh lepih krajih, ne boste bogatejši samo za kolesarski potep, ampak tudi za spoznanje, kaj pomeni imeti rad zemljo in z njo živeti kot dober gospodar.

Gnezdišče sivih čapelj in naravoslovna učna pot: Obiskovalec v slabih dveh urah uživa v lahkotnem sprehodu in opazovanju pestrosti številnih različnih vrst ptic, med njimi redko ptico: sivo čapljo, metuljev, kačjih pastirjev, v bogastvu barv različnih cvetov od močvirske logarice, vodne perunike do barvne travniške preproge.

Simoničeva domačija: V Trnovski vasi se nahaja Simoničeva domačija, ki je stara preko 200 let. Lesena »cimprača» iz druge polovice 18. stoletja, ki je zgrajena v obliki črke L, je redka ohranjena Panonska hiša v Sloveniji.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleriaa2faccc3c5

Več informacij na: www.trnovska-vas.si


 

OBČINA JURŠINCI

Občina Juršinci zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goricna obeh straneh ceste Ptuj - Juršinci- Gornja Radgona, ter del Pesniške doline.

Občina Juršinci je znana po gostoljubnosti domačinov, dobrem vinu, gibanicah in kruhu ter znamenitih rojakih Janezu Puhu in dr. Antonu Slodnjaku. Pomembna je stoletna tradicija trsničarstva in vinogradništva.

V središču kraja Juršinci se nahaja poznogotska cerkev sv. Lovrenca, v njej najdete križev pot akademskega slikarja Slavka Pengova. V občini so obiskovalcem na ogled tudi muzej Društva za ohranitev in razvoj kulturne dediščine,  Muzej društva gospodinj in Puhov muzej, v katerem lahko obiskovalec spozna znamenitega izumitelja in tovarnarja Janeza Puha, način življenja v njegovem času, ter deželo v katero se je rad vračal. Razgledni stolp na Gomili ob jasnem vremenu ponuja razgled daleč v Panonsko nižino. Stolp leži na stičišču petih občin in je postavljen na 325 metrov nadmorske višine.

Razgibana gričevnata pokrajina je primerna za kolesarjenje in pešačenje. Telo in duha pa si obiskovalec lahko okrepča ob izvrstnih domačih jedeh na turističnih kmetijah in degustacijah v hladnih vinskih kleteh.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria7f9bd0fa52

Več informacij na: www.jursinci.si


 

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Občina Svetii Andraž v Slovenskih goricah se nahaja nekaj kilometrov severno od Ptuja, na vzhodni strani Pesniške doline. Razprostira se po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric.Že od daleč je na vrhu griča videti župnijsko cerkev Svetega Andraža, po kateri je občina dobila tudi ime.

Center občine je naselje Vitomarci, v katerem najdete vso potrebno infrastrukturo. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost. Skozi občino poteka Vinsko turistična cesta Srednje Slovenske gorice (VTC 13), na kateri se nahajajo priznane turistične kmetije in vinotoči. Obiskovalci se lahko okrepčajo z odličnimi slovenskogoriškimi dobrotami in kakovostno vinsko kapljico.

Občina je idiličen, očarljiv, na prvi pogled pravljičen kraj, kjer se preteklost in sedanjost harmonično povezujeta.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria4dbfd98408

Več informacij na: www.sv-andraz.si


 

OBČINA SVETI TOMAŽ

Občina Sveti Tomaž leži na obrobju Slovenskih goric z gručastim jedrom na razglednem slemenu nad dolino potoka Lešnica. Povečini je kmetijsko področje, za katero je značilna razpršenost po celotnem območju občine. Prebivalci se poleg kmetijstva ukvarjajo  s storitvenimi dejavnostmi ali pa so zaposleni v bližnjih podjetjih. S svojim pridnim delom pripomorejo k lepši podobi kraja. Središče občine je naselje Sveti Tomaž.

Jedro kraja predstavlja župnijska cerkev Sv. Tomaža, stoječa pod kopastim temenom griča Kostanj (325 m). Občinski praznik je tretjega julija, na dan farnega zavetnika Svetega Tomaža.

Na najvišjem griču Gomila (352 m) stoji stolp, s katerega je ob lepem vremenu čudovit razgled daleč naokrog. Razgledni stolp se nahaja ob planinski poti, ki poteka po razgibani pokrajini preko Svetega Tomaža.

View the embedded image gallery online at:
http://visitptuj.eu/obcine-slov-gorice#sigProGalleria36d7a8e8b3

Več informacij na: www.sv-tomaz.si


Foto: arhiv RDO, avtor: Ciril Ambrož

 

Nahajate se: Domov Občine

logotip ministrstvo za gospodarstvo

Naložba v vašo prihodnost

Za ustrezno in pravilno delovanje te spletne strani uporabljamo piškotke / We use cookies to improve our website and your experience when using it. DETAILS: podrobnosti / privacy policy.

Sprejemam piškotke za to stran / I accept cookies from this site.