Informacije javnega značaja - visitptuj.eu

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 14. redni seji dne, 25. 1. 2016, sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/16). S tem je bila ustanovljena institucija, katere poglavitne naloge obsegajo: doseganje celovite, kakovostne turistične ponudbe, usklajevanje in povezovanje turističnih ponudnikov, krepitev za turizem pomembnih etnoloških, kulturnih, športnih vsebin in izkoriščanje naravnih danosti ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Ptuj.

Sedež zavoda je na naslovu Mestni trg 4 na Ptuju, kjer delujeta zavod in projektni tim. Na istem naslovu se nahaja tudi turistično informativni center (TIC Ptuj).

Dejavnost zavoda je določena v 10. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj. Osnovne dejavnosti, ki jih zavod izvaja v javnem interesu so:

 • načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe na območju ustanovitelja,
 • vzpostavitev kvalitetne turistične informacijske infrastrukture,
 • oblikovanje in izvajanje promocijskih programov na področju kulture in turizma,
 • izvajanje programov na področju mestnega marketinga,
 • organizacija, ustvarjanje, izvajanje prireditev,
 • usklajevanje programov kulturnih ustanov, festivalov, društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju ustanovitelja,
 • koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov,
 • sodelovanje in medobčinsko, regijsko ter mednarodno povezovanje s sorodnimi kulturnimi in turističnimi organizacijami doma in v tujini,
 • programsko in poslovno sodelovanje z izvajalci s področja kulture in turizma doma in v tujini,
 • raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
 • informacijska turistična dejavnost,
 • izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
 • ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
 • upravljanje z nepremičninami in premičninami,
 • opravljanje tržnih storitev s področja svoje dejavnosti za potrebe pravnih in fizičnih oseb,
 • opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti,
 • opravljanje drugih storitev na področju turizma in prireditev v skladu z veljavnimi predpisi.

V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost zavoda razvrščena v skupino N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Svet zavoda ima 7 članov (4 predstavnike ustanovitelja, 2 predstavnika zainteresirane javnosti in 1 predstavnika zaposlenih). Člani sveta zavoda so:

 • Mag. Darja Harb
 • Sergeja Puppis Freebairn
 • Andrej Vindiš
 • Boštjan Šeruga
 • Andrej Klasinc
 • Aleš Ivančič
 • Romanca Simonič

 

Zakonski okvir za organizacijo dela zavoda, kadrovsko načrtovanje in finančno-računovodsko poslovanje opredeljujejo:

 • Zakon o zavodih,
 • Zakon o delovnih razmerjih,
 • Zakon o javnih uslužbencih,
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 • Kolektivna pogodba za javni sektor,
 • Zakon o javnem naročanju,
 • Zakon o javnih financah,
 • Zakon o računovodstvu,

ter:

 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT),
 • Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj,
 • Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016,
 • Območni razvojni program Spodnje Podravje 2014–2020,
 • Vizija in strategija Mestne občine Ptuj,

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v obdobju 2017–2021.

Spletno mesto www.ptuj.info uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za njegovo delovanje, za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za spremljanje anonimnih podatkov o obiskanosti. S klikom na gumb »Dovolim piškotke« se strinjate z uporabo navedenih piškotkov. Če se z uporabno piškotkov ne strinjate, lahko nastavitve prilagodite s klikom na gumb »Nastavitve piškotkov«, pri čemer bodo še vedno uporabljeni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Več informacij o piškotkih